Επαγγελματικά vaper (βαπέρ) προσώπου αισθητικής. Βαπερ αισθητικης επιτραπέζια και τροχήλατα με λειτουργία όζων.