ΤΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΑΠΟ ΤΟ RENIE.COM.GR;

Όλα τα ηλεκτρικά-ηλετρονικά προϊόντα που πωλούνται στο renie.com.gr συνοδεύονται από τις επίσημες εγγυήσεις του εκάστοτε κατασκευαστή,της Ελληνικής αντιπροσωπείας ή του εισαγωγέα.

Η κάλυψη της εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου κατά το διάστημα αυτό.Η εταιρεία αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς επιβάρυνση, κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οποιωνδήποτε ανταλλακτικών της συσκευής τα οποία μπορεί να κριθούν ελαττωματικά, ως αποτέλεσμα κακής συναρμολόγησης και/ή υλικών. Η αντικατάσταση και επισκευή των ανταλλακτικών τα οποία έχουν υποστεί φυσιολογική φθορά χρήσης εξαιρείται.

Η εξ'ολοκλήρου αντικατάσταση συσκευής δεν προβλέπεται και η εταιρεία δεν θα δεχθεί αιτήματα για αποζημίωση από βλάβες οι οποίες έχουν προκληθεί σε άτομα ή αντικείμενα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες μπορεί να προκληθούν από ατυχήματα, μεταφορά, ελλιπή καθαρισμό ή συντήρηση της συσκευής, απροσεξία ή αμέλεια κατά την χρήση ή εκτέλεση επισκευών από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι επισκευές και αντικαταστάσεις που προβλέπονται από την εγγύηση εκτελούνται χωρίς επιβάρυνση στα Εξουδιοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτης Πελατών και το κόστος για την μεταφορά και την συσκευασία βαραίνουν τον αγοραστή.

Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν φέρει το συνοδευτικό έγγραφο εγγύησης που σας παρέχουμε, την σφραγίδα του καταστήματος και υπογραφή του πωλητή, καθώς και την ημερομηνία αγοράς.

Συμπεριλάβετε το συνοδευτικό έγγραφο εγγύησης που σας παρέχουμε με την αποστολή του προϊόντος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο renie.com.gr.